Outsourcing controllingu

Usługa controllingu na godziny może być (ale nie musi) ściśle powiązana z usługą opracowania Rachunku Kosztów. Załóżmy, że firma decyduje się na opracowanie koncepcji Rachunku Kosztów. Jak wiadomo to dopiero początek długiej i żmudnej drogi jaką firma musi przebyć, aby pozyskać wiarygodne dane, na podstawie których można będzie podjąć decyzje biznesowe. H&D idzie o krok dalej i  oferuje usługę controllingu na godziny, czyli pracy kontrolera na rzecz klienta w  jego siedzibie albo poza nią. Jeśli zachodzi potrzeba np. przeszkolenia pracowników odnośnie wdrożonego systemu controllingu kontroler może pracować na miejscu, jeśli natomiast do wykonania jest tylko cotygodniowy raport wtenczas kontroler może pracować poza siedzibą klienta. Są to kwestie podlegające doprecyzowaniu. Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pakietu usług czyli najpierw powierzenie H&D opracowania koncepcji, a potem wdrożenia jej. Zalety takiego rozwiązania:

  • Znajomość procesów zachodzących w firmie
  • Znajomość struktur firmy oraz ludzi tam pracujących
  • Wiedza od podstaw na czy polega koncepcja, znajomość algorytmów niezbędnych do rozliczenia kosztów
  • Znajomość osób z firm wdrożeniowych jeśli controlling powiązany jest z wdrożeniem nowego systemu ERP

Controlling na godziny posiada szereg innych zalet. Załóżmy, że firma jest na tyle niewielka, że koszt miesięczny zatrudnienia kontrolera znacznie przekracza jej możliwości. Przekalkulujmy to:

  • Pensja netto kontrolera: 4 tys. PLN/miesięcznie
  • Pozostałe narzuty/obciążenia pracodawcy: ok. 2,8 tys. PLN (umowa o pracę)
  • Łącznie daje to koszt miesięczny ok. 6,8 tys. PLN (kalkulując tylko wynagrodzenie)
  • Do tego dochodzą pozostałe koszty związane z nowym pracownikiem: wyposażenie
  • stanowiska pracy, coroczne szkolenia, podwyżki wynagrodzenia, bierzmy pod uwagę także to, że kontrolerowi przysługuje 26 dni urlopu w roku
  • Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie koszty związane z pracownikiem jakie generuje on w  ciągu roku przekonamy się, że przekraczają one 7 tys. PLN/miesięcznie

Jak wspomniano powyżej nie każda firma może sobie pozwolić na taki „luksus”. Są firmy, w których kontroler jest potrzebny jeden albo dwa dni w tygodniu albo nawet w miesiącu. Controlling na godziny wychodzi naprzeciw takim problemom i oferuje „wynajęcie” kontrolera na szczegółowo ustalonych między stronami zasadach. Wdrożenie np. koncepcji Rachunku Kosztów na początku wymaga znacznych nakładów pracy kontrolera, a w późniejszej fazie skupia się w szczególności na cotygodniowym lub comiesięcznym raportowaniu wyników oraz rozwoju nowych obszarów optymalizacji kosztów.