Finanse

Pozyskiwanie finansowania to kolejny produkt oferowany przez firmę H&D. Dotyczy on już zupełnie innego obszaru funkcjonowania firmy w odróżnieniu od produktów skupiających się na szeroko rozumianym controllingu. Załóżmy, że w toku grudniowych analiz dotyczących budżetu przepływów Zarząd firmy zauważył potencjalny brak gotówki w połowie roku. Sposobów na poradzenie sobie z tym problemem jest wiele. Poniżej kilka z nich:

  • Kredyt w rachunku bieżącym (tzw. kredyt obrotowy)
  • Faktoring tradycyjny
  • Faktoring odwrotny

To kilka najpopularniejszych metod. Bierzmy pod uwagę fakt, że każdy z wymienionych wyżej sposobów finansowania niesie za sobą szereg konsekwencji zarówno po stronie pracy operacyjnej jaka musi być wykonana po stronie kredytobiorcy jak też może to mieć „odbicie” w strukturze aktywów i pasywów w bilansie spółki. Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie finansowe należy mieć na względzie cały zakres potencjalnych konsekwencji jakie może to spowodować. Nietrudno się zorientować, że przytoczone wyżej sposoby na poprawę płynności finansowej są niewątpliwie zależne od instytucji finansowej jaką jest bank. To bank przyzna firmie kredyt obrotowy oraz opracuje limit faktoringowy. Jednak, aby środki pieniężne pojawiły się na koncie firmy lub aby można było zgłaszać faktury w ramach limitu niezbędne jest przejście przez szereg analiz oraz wymagań jakie stawia bank zanim udzieli faktycznego finansowania. Cały proces (wraz z analizą ofert) może trwać nawet kilka miesięcy. Firma H&D bierze na siebie cały ciężar procesu zdobycia finansowania. Od opracowania budżetu (niezbędny element podczas starania się o finansowanie), poprzez porównanie ofert, negocjacje, aż po podpisanie umowy przez kredytobiorcę. Zawsze stoimy po stronie klienta. Nie reprezentujemy banku, a tylko interesy naszego zleceniodawcy.

Nie są to wszystkie formy finansowania jakie firma H&D może pozyskać w ramach współpracy. W dobie funduszy europejskich bardzo popularnym sposobem ich finansowania stały się np. kredyty pomostowe oraz kredyty inwestycyjne. Sę one odpowiedzią na konieczność poniesienia przez firmę dużych wydatków w bardzo krótkim czasie (czas trwania projektu inwestycyjnego to np. 1 rok). Firma H&D może pomóc w zdobyciu również takiego finansowania.

Produkt po części powiązany z pozyskaniem finansowania. Różni się jednak tym, że firma H&D oferuje swego rodzaju audyt form finansowania jakie spółka już ma w swoim portfelu. Często nowe finansowania zaciągane są pod wpływem szybkiej decyzji i nie są poparte odpowiednią analizą ofert konkurencji. Pracownicy H&D przychodząc do firmy, za niewielką opłatą są w stanie sprawdzić na rynku (najczęściej bankowym) jakie są potencjalne możliwości zmiany instytucji finansującej oraz policzyć potencjalne oszczędności dla spółki jeśli ta zdecydowałaby się na zmianę np. kredytodawcy. Jeśli decyzja byłaby twierdząca nasza firma oferuje pomoc w zmianie finasowania wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów jakie wymagane są w trakcie takiej zmiany.