Wdrożenie systemu controllingowego

Proces wdrożenia systemu controllingowego może być ściśle powiązany z usługą opracowania koncepcji controllingu. Firmy, które decydują się np. na wdrożenie nowoczesnych programów ERP po raz pierwszy mają możliwość pozyskiwać dane, które wcześniej były nieosiągalne lub proces ich pozyskania był zbyt skomplikowany. Samo opracowanie koncepcji to tylko początek drogi jaką musi przebyć przedsiębiorstwo, aby controlling działał sprawnie. W zasadzie cała praca operacyjna zaczyna się po opracowaniu koncepcji. H&D oferuje wdrożenie opracowanego planu w siedzibie klienta. Takowa praca to nie tylko proces poznania firmy, ale przede wszystkim poznania osób tam pracujących oraz proces budowania świadomości kosztowej wśród kadry zarządzającej. Wspomnianą świadomość buduje się poprzez spotkania oraz rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za generowanie kosztów w firmie. Wdrożenie nowego systemu ERP, a co za tym idzie wdrożenie koncepcji controllingu to również proces bardzo długotrwały oraz czasochłonny dla wszystkich stron. H&D w ramach wdrożenia oferuje spotkania z konsultantami programów oraz dopracowanie koncepcji tak, aby była ona wykonalna w ww. systemach. Jeśli jest taka konieczność konsultant H&D pracuje w siedzibie firmy lub poza nią, ale na jej rzecz.