Koncepcja controllingu

Zacznijmy od pytania: ile razy przyszło kadrze zarządzającej podjąć decyzję o ustaleniu ceny sprzedaży produktu lub też zaprzestaniu jego produkcji, a w konsekwencji sprzedaży? Jak wiadomo są to nierzadko decyzje strategiczne. Warto byłoby podejmować je na podstawie rzetelnych danych, a nie tylko bazując na intuicji biznesowej. Załóżmy, że wybieramy wariant pierwszy, czyli podjęcie decyzji na podstawie twardych danych biznesowych. Powstaje kolejne pytanie: skąd takie dane brać? Dział księgowości? Nie do końca. Zadaniem księgowości jest zaksięgować zdarzenia gospodarcze oraz dostarczyć informacji do sprawozdań finansowych oraz innych instytucji. Dział produkcji? Zadaniem produkcji z kolei jest realizacja planu produkcyjnego, a nie liczenie czy ta produkcja jest opłacalna czy też nie. W tym miejscu z pomocą przychodzi Rachunek Kosztów, czyli kalkulacja kosztu wytworzenia produktu oparta na danych faktycznych. Wyliczenia kosztu opierają się na danych pochodzących z kilku obszarów działalności firmy:

  • Księgowość – zapisy na kontach księgowych dotyczące kosztów poniesionych w danym okresie
  • Produkcja – informacja o ilość wyprodukowanych produktów wraz z innymi danymi (np. dotyczącymi odpadu, złomu), informacja o czasach pracy maszyn na
  • Kadry – informacja o ilości osób pracujących w danym okresie oraz informacja o zaszeregowaniu pracowników (podział na działy)
  • Inne

Wymienione wyżej dane mogą pochodzić z różnych systemów, którymi firma dysponuje. Księgowość przeważnie powiązana jest z systemem ERP, ale już dane odnośnie produkcji mogą znajdować się w systemach klasy MES, dzięki któremu jesteśmy w stanie dowiedzieć się szczegółów „przejścia” produktu przez proces produkcyjny. Dane kadrowe często są powiązane z systemem ERP, ale też mogą znajdować się w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu. To tylko przykłady niezbędnych systemów. Zadaniem Rachunku Kosztów jest agregacja danych pochodzących z różnych systemów, co w konsekwencji ma pomóc w obliczeniu faktycznego kosztu wytworzenia. Może zdarzyć się, że systemy nie są w stanie policzyć takiego kosztu dlatego też końcowe wyliczenia należy wykonać z użyciem MS Excel. H&D na zlecenie klienta opracuje koncepcję Rachunku Kosztów w oparciu o możliwości systemów informatycznych. W ramach tego produktu przyjedziemy do Państwa na kilka dni, aby poznać proces produkcyjny oraz strukturę firmy. Zaproponujemy rozbudowę planu kont oraz algorytmy pozwalające policzyć koszt wytworzenia. Efektem naszej pracy będzie raport prezentujący propozycję podziału firmy na działy oraz sposób wyliczenia kosztu wytworzenia np. na koniec miesiąca.