Intuicja, czy dane ?

Decyzje biznesowe najlepiej podejmować w oparciu o wyniki analizy danych. Pozwala to zweryfikować stawiane hipotezy. Analiza jest sztuką, która wymaga czasu, doświadczenia, odpowiednich narzędzi, a także rozumienia procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Jej efektem powinny być wnioski, których zadaniem z kolei jest ułatwienie podjęcia ważnej decyzji biznesowej. Firma H&D opracowuje różnego rodzaju analizy finansowe na zlecenie, a także przygotowuje raporty menadżerskie.

You may also like...