H&D Consulting Informacje

Intuicja, czy dane ?

Decyzje biznesowe najlepiej podejmować w oparciu o wyniki analizy danych. Pozwala to zweryfikować stawiane hipotezy. Analiza jest sztuką, która wymaga czasu, doświadczenia, odpowiednich narzędzi, a także rozumienia procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Jej efektem...

Optymalizujesz swoje pliki ?

Excel to potęga, a jedynym ograniczeniem jakie w nim występuje to wyobraźnia i wiedza osoby go używającej. Niestety niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli wykonujesz codziennie, co tydzień lub co miesiąc rutynowe...

Czas na controlling…

Wykorzystaj możliwości controllingu do optymalizacji procesu zarządzania kosztami. Dzięki niemu możesz wykryć obszary, w których nie optymalizujesz swoich kosztów.

Czy prowadzisz biznes w trudnym otoczeniu ?

Czy nie uważasz, że aktualnie biznes prowadzi się coraz trudniej? Spowodowane jest to m.in. koniecznością sprostania ciągle rosnących wymagań narzucanych przez klientów, konkurencję, dostawców, a nawet urzędy. Coraz trudniej jest generować wysoką marżę w...